Գյուղատնտեսական Դաշինք

image

Մեր մասին

ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱՐԵԼԱՎԵՆՔ ԿՅԱՆՔԸ
image

Պատմություն

Գյուղատնտեսական դաշինքը (Դաշինք) հիմնադրվել է 2011 թվականին` որպես շահագրգիռ կազմակերպթյունների կողմից կամավորության սկզբունքով ձևավորված ազգային բաց հարթակ, որը նպատակ ունի գյուղատնտեսության ոլորտում ձևավորել համատեղ գործընկերություն, հանդես գալ նախաձեռնություներով և աշխատանք իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտում: Դաշինքը միավորում է գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող 20  միջազգային և տեղական կազմակերպություններ:

 

Դաշինքի անդամ կազմակերպությունները, 2011 թ.-ին ստորագրելով փոխըմբռնման հուշագիր, համաձայնության եկան հետևյալի շուրջ՝

     Գտնել գործուն մեխանիզմներ և համատեղել գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանն ուղղված մարդկային ու ֆինանսական ռեսուրսները:

     Կազմակերպել համատեղ լոբբինգ և շահերի պաշտպանություն երկրի գյուղատնտեսական քաղաքականության մշակման գործում:

     Իրականացնել տեղեկատվության և փորձի փոխանակում:

 

Այս տարիների ընթացքում Դաշինքն աշխատել է բարելավել ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ, աշխատանք կատարելով մասնավորապես հետևյալ ուղղություններում`գյուղատնտեսական վարկերի հասանելիություն, գյուղկոոպերատիվներին ուղղված օրենսդրական փոփոխթյուններ, գյուղատնտեսական ապահովագրության ներդրման անհրաժեշտություն, պարենային անվտանգություն, գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող ծրագրերի և նախագծերի գենդերային ուղղորդում, պարենային անվտագության հարցեր: Համատեղ քննարկումները և շահերի պաշտպանությանն ուղղված աշխատանքները բավարար հիմք և հնարավորություն ստեղծեցին ՀՀ Գյուղի և գյուղատնտեսության 2016-2026 թթ. կայուն զարգացման ռազմավարության լրամշակման համար:

Համագործակություն գյուղատնտեսության նախարարության հետ.

2013 թ.-ին  Գյուղատնտեսության նախարարության և Գյուղատնտեսական դաշինքի միջև ստորագրվել է Փոխըմբռնման հուշագիր, որի նպատակն է համագործակցության շրջանակ ապահովել և համատեղ քայլեր ձեռնարկել՝ ուղղված գյուղատնտեսական ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը:

image

Տեսլական/առաքելություն

Տեսլականը

Զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող Հայաստան, որտեղ ապահովված է պարենային անվտանգությունը և բարելավված է (որակյալ սննունդ) սնուցումը Հայաստանի բնակչության համար և իրականացվում են Կայուն Զարգացման Նպատակները:

 

Առաքելությունը

Գյուղատնտեսական դաշինքը նպաստում է Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը` համատեղ նախաձեռնությունների միջոցով, ինչպիսիք են ծրագրերի, հետազոտությունների իրականացում, քարոզչություն և լոբբինգ, կրթություն, փորձի փոխանակում՝ նախաձեռնությունների կենտրոնում ունենալով փոքր ֆերմերներին: 

image

Ռազմավարական ուղղություններ

    Գյուղատնտեսական կրթություն

    Գյուղատնտեսական վարկեր

    Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացում

    Ագրարային  քաղաքականությունների գենդերային ուղղորդում

    Պարենային անվտանգություն

    Ագրարային քաղաքականությունների մշակման մոնիթորինգ և գնահատում

    Գյուղատնտեսական ապահովագրություն