Գյուղատնտեսական Դաշինք

«ՕքսԵՋեն» հիմնադրամ

member logo

«ՕքսԵՋեն» կազմակերպությունը շահերի պաշտպանության և զարգացման հարցերով զբաղվող  անկախ հիմնադրամ է՝ աղքատությունից և տառապանքներից զերծ Հայաստանի իր տեսլականով, որտեղ կանայք և տղամարդիկ կարող են իրացնել իրենց իրավունքներն ու ներգործություն ունենալ իրենց կյանքի վրա ազդող որոշումների վրա:   

Հասցե: Հայաստան, Երևան 0014, Դավիթ Անհաղթի փ. 23

Հեռ.: (011) 308808

Էլ․հասցե: info@oxygen.org.am

Կայք: http://oxygen.org.am