Գյուղատնտեսական Դաշինք

«ՊրոՄեդիա- Գենդեր» ՀԿ

member logo

«ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ-ն համախմբում է գենդերային լրագրության, կանանց իրավունքների ընդլայման, գենդերային հավասարության հարցերում մասնագիտացվող  տպագիր և էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների լրագրողներին, գենդերային մասնագետներին, ինչպես նաև գիտամանկավարժական կադրերին: «ՊրոՄեդիա-Գենդեր» ՀԿ-ի անդամները լրագրողների համար կրթական միջոցառումների և վերապատրաստման դասընթացների, հետաքննող, քաղաքական և գենդերային լրագրության ոլորտում  ուսումնական դասընթացների և մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպման, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի և գենդերային հարցերին վերաբերող այլ հետազոտությունների իրականացման փորձ ունեն:       

Էլ․հասցե: promediagender_arm@yahoo.com; womennetam@gmail.com

Կայք: http://womennet.am