Գյուղատնտեսական Դաշինք

EFUND (ECLOF Foundation)

member logo

EFUND (ECLOF Foundation) Շվեցարիայում 1946թ.-ից գործող ԷԿԼՕՖ Միջազգայինի կողմից Հայաստանում 2002թ. հիմնադրված Հիմնադրամ է, որը մինչև մարտ 2006թ. Հայաստանի Հանրապետության գյուղական վայրերում իրականացրել է Միկրոֆինանսական Ծրագիր` աջակցություն ցուցաբերելով գյուղին բնորոշ բիզնեսների զարգացմանը: 2006թ.-ից EFUND-ը հիմնադրել է Ունիվերսալ Վարկային կազմակերպություն և ներկայումս հանդիսանում է համանուն Ունիվեսրալ Վարկային Կազմակերպության Մասնակից (ներդրող) և աջակցում է Միկրոֆինանսական Ծրագրի իրականացմանը գյուղական վայրերում: Աջակցություն է ցուցաբերում գյուղատնտեսական և գյուղական փոքր և միջին ծավալի ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Հետևողական աշխատանքներ է տանում Միկրոֆինանսական Ծրագրի ներգրավմանը տարբեր միջազգային Ծրագրերին, կամզակերպում է միջազգային և հատկապես Շվեցարական ներդրումների իրականացումը Միկրոֆինանսական Ծրագրում:

Հասցե: 1, Ամիրյան, Երևան, 0010, ՀՀ

Հեռ.: +374 60 47 47 00

Էլ․հասցե: eclof@ecdf.org

Կայք: https://www.ecdf.org/