Գյուղատնտեսական Դաշինք

Հորիզոն հիմնադրամ

member logo

2002 թվականին  ՕՔՍՖԱՄ (ՄԲ) միկրո ֆինանսավորման ծրագիրը  վերաճեց  Հորիզոն հիմնադրամին  Իրականացված վարկավորման շրջանակներում հազարավոր մարդիկ օգտվեցին առաջարկվող ֆինանսական ծառայություններից, զարգացնելով իրենց բիզնեցները, ավելացնելով եկամուտնը և ստեղծելով հավելյալ աշխատատեղեր իրենց համայնքներում£

Օրենսդրության փոփոխության հետևանքով 2006թ-ին գրանցվեց և լիցենզավորվեց  ՙՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ՚  Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊԸ-ն, որին  և փոխանցվեցին հիմնադրամի բոլոր վարկավորման գործառույթները:

 2008 թ –ից վարկային ակտիվները ամբողջությամբ  փոխանցելուց հետո հիմնադրամը սկսեց իրականացնել գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիրը, որը  2009-ից ինտեգրվեց ՕՔՍՖԱՄ-ի կենսապահովման նոր ռազմավարության մեջ: Այսօր հիմնադրամը  աշխատում է   Հայաստանի  Հանրապետության  համայնքներում, աջակցելով շուրջ 400 փոքր ֆերմերների և այդ ֆերմերների կողմից ստեղծված կոոպերատիվների կայացմանը:

Հասցե: Կոմիտաս 54-150 Երևան 0051

Հեռ.: +374 10 297380

Էլ․հասցե: gormov@rambler.ru

Կայք: http://www.norhorizon.am/